Ordinul nr.134 din 07 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr.47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art.10 alin.(1) lit.h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc