În ședința Comitetului de Supraveghere din data de 31.10.2016 s-a decis ca documentațiile prin care se solicită acordarea autorizațiilor de exploatare să conțină și certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale datorate de operatorul economic, din care să rezulte faptul că societatea nu înregistrează obligații de plată la bugetul general consolidat, document ce trebuie să fie valabil la data la care va fi supus analizei și aprobării în cadrul ședinței Comitetului de Supraveghere.