Vă anunțăm că începând cu data intrării în vigoare a HG nr.111/2016, a început procesul de obținere a licențelor clasa a doua.

Operatorii economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță în România pot obține licența necesară pentru a desfășura astfel de servicii organizatorilor de noroc licențiați.

Agenții economici care, la data acordării de către ONJN a dreptului de organizare și exploatare a jocurilor de noroc la distanță conform art.II, alin.7 din Legea nr.124/2015, prestau servicii conexe, specifice jocurilor de noroc, către operatorii care au obținut drept de operare a jocurilor de noroc la distanță, pot continua să ofere aceste servicii operatorilor respectivi, pe toată perioada cât aceștia dețin acest drept și nu doar până la 26 mai 2016 (termenul legal de 90 de zile prevăzut la art.156 alin.(2) din HG nr.111/2016.)