Operatorii economici care dețin licența de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, valabile și care, în vederea continuarii activității, urmează a solicita acordarea unei noi autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, pot depune documentația în conformitate cu prevederile art. 146 din Anexa 1 la H.G. nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a O.U.G. nr. 77/2009, similar, din punct de vedere al formei și conținutului, solicitării precedente de acordare a autorizației de exploatare supusă predeverilor legale menționate mai sus.

În situația în care în urma analizării documentației depuse se va constata că anumite aspecte necesită clarificări, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin (1) din O.U.G. nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc precum și prevederilor art. 1 alin. (2) lit. (h) din Anexa 2 la H.G. nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare, pot fi solicitate orice alte documente, declaraţii ori informaţii atât de la organizatori, cât şi de la alţi operatori economici sau alte instituţii ale statului care deţin astfel de documente ori informaţii sau au atribuţii în activităţi care privesc domeniul jocurilor de noroc.