Având în vedere legislația specifică și dinamica activității domeniului jocurilor de noroc tradiționale tip pariuri în cotă fixă/contrapartidă/mutuale prin dezvoltarea permanentă a unor noi tipuri de joc, corelat cu îndeplinirea cu obiectivitate a principiilor privitoare la reglementările specifice, a cadrului de reglementare şi supraveghere a furnizării şi consumului de jocuri de noroc:

  • protecţia minorilor şi prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
  • asigurarea integrităţii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate de către şi prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum şi a unui sistem de joc echitabil, supravegheat şi verificat permanent din punctul de vedere al securităţii şi corectitudinii activităţilor desfăşurate;
  • prevenirea şi combaterea activităţilor infracţionale care pot fi desfăşurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc,

în conformitate cu prevederile art. 22 din H.G.nr. 111/2016, “(1) Sistemul computerizat de înregistrare, stocare, omologare şi evidenţă contabilă realizat pentru gestionarea unitară la nivelul organizatorului a activităţii de pariuri pe evenimente viitoare, care nu implică generare aleatorie de evenimente, nu reprezintă mijloc de joc, în înţelesul OUG 77/2009.
(2) Sistemul informatic independent care generează în mod aleatoriu evenimente utilizate în activitatea organizatorului va fi certificat pentru conformitate cu normele tehnice de către societăţi specializate.”, organizatorii de jocuri de noroc tradiționale tip pariuri în cotă fixă, contrapartidă și mutuale vor utiliza în desfăşurarea activităţii programe informatice specifice jocurilor de noroc asupra cărora deţin drept de utilizare, dobândit în condiţiile legii de la producători/distribuitori specializaţi, care deţin licenţă clasa a II-a emisă de ONJN, iar societățile specializate care certifică pentru conformitate cu normele tehnice sistemul informatic independent care generează în mod aleatoriu evenimente utilizate în activitatea organizatorului, trebuie să dețină licență clasa a II-a emisă de ONJN.