În vederea respectării prevederilor legale în ceea ce privește conectarea mijloacelor de joc tip slot machine la sistemul informatic centralizator vă comunicăm că modalitatea de acces a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin Direcția Generală de Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc la sistemul de raportare al informațiilor aferente aparatelor slot-machine se poate face prin intermediul unui terminal virtual, printr-o conexiune securizată, prin intermediul unei conexiuni de tip Remote sau prin intermediul unei pagini de web dedicate, punând la dispozitia ONJN a credențialelor (user name și parola) de logare pe interfața/aplicația respectivă, inclusiv o descriere (manual) în care să fie explicată modalitatea de funcționare a interfeței/aplicației de raportare, unde se regăsesc datele și cum pot fi acestea accesate/citite/salvate.

Toate acestea vor fi transmise ONJN prin intermediul unei notificări adresate Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc la care se atașază un plic lipit/sigilat și securizat/ștampilat. Notificarea va conține o precizare referitoare la caracterul confidențial al datelor din plicul atașat.