Având în vedere atât prevederile art.2 alin.(2) lit.(a) – (d) din O.U.G. nr.20/2013, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cât şi calitatea dumneavoastră de organizator de jocuri de noroc tip slot-machine, prin prezenta vă comunicăm faptul că, în situaţia în care mijloacele de joc pentru care solicitaţi obţinerea autorizaţiei de exploatare sau pentru cele care, aflate în cursul anului de autorizare, optaţi pentru schimbarea spaţiului de exploatare, iar în ambele situaţii spaţiul de exploatare ales este de tipul locaţiei specializate agenţie de pariuri, vă sunt incidente prevederile art.15 alin.(6) lit.(a) pct.(iii) din OUG nr.77/2009, respectiv ale art.76 alin.(1) alin.(4) din H.G. nr.111/2016.

Astfel, în vederea soluţionării cererilor dumneavoastră de obţinere a autorizaţiei/autorizaţiilor de exploatare precum şi în situaţia în care, în cursul anului de autorizare, optaţi pentru schimbarea spaţiului de exploatare, urmând a amplasa mijloacele de joc într-o locaţie specializată tip agenţie de pariuri, veţi încheia contracte în forma scrisă, din care să reiasă, fără echivoc, îndeplinirea cerinţelor legale aplicabile, presupunând aşadar existenta unor relaţii contractuale între societatea dumneavoastră şi un operator economic, organizator de jocuri de noroc tip pariuri în cotă fixă.