Adresa numărul 26564 din data 06.08.2019 privind revocarea de drept a Licenței clasa a II-a pentru producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc acordata in favoarea Metretail Rent S.R.L. prin Decizia Comitetului de Supraveghere nr. 998/25.04.2019.