Prin prezenta, vă comunicăm că potrivit evidenţelor instituţiei noastre, societatea dumneavoastră, a deţinut Licenţa de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine seria RO3092L000874 valabilă începând cu data de 01.12.2013, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a O.U.G. nr.77/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

     Potrivit dispoziţiilor art.15 alin.(6) lit.a) din O.U.G. nr.77/2009 dacă numărul autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc plătite de organizator scade sub numărul de 50, licenţa de organizare a jocurilor de noroc se revocă de drept, fără îndeplinirea altor proceduri prealabile.

        Conform art.12 alin.(5) din O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare: „În situaţia în care un operator economic nu mai deţine licenţă de organizare a jocurilor de noroc validă, indiferent de motivul care a generat această stare, autorizaţiile de exploatare a jocurilor de noroc emise în favoarea acestuia îşi pierd valabilitatea cu aceeaşi dată, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art.14.”

         Astfel, vă comunicăm că în şedinţa din data de 10.12.2014 Comitetul de Supraveghere a constatat potrivit prevederilor art.12 alin.(5) coroborate cu dispoziţiile art.15 alin.(6) lit.a) din O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, revocarea de drept a licenţei de organizare a jocurilor de noroc de tip slot-machine deţinută de societatea dumneavoastră, întrucât începând cu data de 01.12.2014 nu mai deţineţi numărul minim de 50 mijloace de joc autorizate necesare pentru menţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc de tip slot-machine.

         Adresa nr.282115/16.12.2014