Ordinul nr.299 din data de 24.11.2015 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Ordinul președintelui O.N.J.N. nr.148/24.06.2015 pentru aprobarea conținutului deciziilor reprezentând titlul de creanță și a anexelor la decizii, emise de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare