La momentul actual, pe teritoriul României, nu există nicio licentă sau autorizație emisă pentru organizarea de jocuri de noroc on-line.

       Constituie contravenție şi se pedepseşte conform prevederilor legale, fapta oricărei persoane care participă la activităţi de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României.

        Marketingul, reclama și publicitatea sunt strict interzise pentru jocurile de noroc care nu sunt autorizate în România. Desfășurarea oricăror activități cu caracter promoțional pentru jocurile de noroc neautorizate constituie contravenție și se pedepsește cu amendă de la 50.000 – 100.000 lei (art.26 din O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc).