Anunțuri

Adresa numărul 26564 din data 06.08.2019 privind revocarea de drept a Licenței clasa a II-a pentru producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc acordata in favoarea Metretail Rent S.R.L. prin Decizia Comitetului de Supraveghere nr. 998/25.04.2019.

În atenția operatorilor economici licențiați, care au desfășurat activitate în domeniul jocurilor de noroc în perioada 2015-2018, ce nu au putut fi contactați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, la sediul social declarat, în vederea transmiterii notificărilor privind plata contribuțiilor anuale stabilite de art. 10 alin. (4) din OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea […]

Ordinul Președintelui ONJN nr. 38/15.01.2019 pentru aprobarea modalităţii de calcul al taxei lunare prevăzute la art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi pentru modificarea anexei nr. 8 la […]

Operatorii economici care dețin licența de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, valabile și care, în vederea continuarii activității, urmează a solicita acordarea unei noi autorizații de exploatare a jocurilor de noroc la distanță, pot depune documentația în conformitate cu prevederile art. 146 din Anexa 1 la H.G. nr. 111/2016 […]

Având în vedere legislația specifică și dinamica activității domeniului jocurilor de noroc tradiționale tip pariuri în cotă fixă/contrapartidă/mutuale prin dezvoltarea permanentă a unor noi tipuri de joc, corelat cu îndeplinirea cu obiectivitate a principiilor privitoare la reglementările specifice, a cadrului de reglementare şi supraveghere a furnizării şi consumului de jocuri de noroc: protecţia minorilor şi […]

Având în vedere atât prevederile art.2 alin.(2) lit.(a) – (d) din O.U.G. nr.20/2013, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cât şi calitatea dumneavoastră de organizator de jocuri de noroc tip slot-machine, […]

Având în vedere prevederile art.15, alin.(2), lit.(f) din O.U.G. nr.77/20098, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.78, alin.(2)-(5), art.84, alin.(5) și alin.(6) coroborat cu prevederile art.156, alin.(3), din H.G. nr.111/2016, pentru mijloacele de joc tip slot-machine exploatate există obligația conectării acestora prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societăţii organizatoare, cu […]

În ședința Comitetului de Supraveghere din data de 31.10.2016 s-a decis ca documentațiile prin care se solicită acordarea autorizațiilor de exploatare să conțină și certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale datorate de operatorul economic, din care să rezulte faptul că societatea nu înregistrează obligații de plată la bugetul […]

În conformitate cu prevederile art. 20 alin (1) din O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare:”Operatorii economici care desfăşoară activităţi de: producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte […]

Ordinul nr.134 din 07 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr.47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art.10 alin.(1) lit.h)-n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, […]

Vă anunțăm că începând cu data intrării în vigoare a HG nr.111/2016, a început procesul de obținere a licențelor clasa a doua. Operatorii economici care desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc la distanță în România pot obține licența necesară pentru a desfășura astfel de servicii organizatorilor de noroc licențiați. Agenții economici care, la […]

În vederea respectării prevederilor art.150 lit.j lit.m și lit.n din HG nr.111/24.02.2016, respectiv: lit.j „să țină în permanență la casieria sălii de joc și să pună la dispoziția jucătorilor caietul de reclamații și sesizări, care va fi numerotat, șnuruit și sigilat prin ștampilare de către organele teritoriale ale ONJN în a căror rază teritorială se […]

În vederea respectării prevederilor legale în ceea ce privește conectarea mijloacelor de joc tip slot machine la sistemul informatic centralizator vă comunicăm că modalitatea de acces a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, prin Direcția Generală de Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc la sistemul de raportare al informațiilor aferente aparatelor slot-machine se poate face […]

Decizia nr.3157 din 27.11.2015 privind modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.1926/24.06.2015, Anexei nr.1 la Decizia nr.2611/29.09.2015 și Anexei nr.1 la Decizia nr.2927/30.10.2015 Anexa nr.1 la Decizia nr.3157 din 27.11.2015 privind modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.1926/24.06.2015 Anexa nr.2 la Decizia nr.3157 din 27.11.2015 privind modificarea Anexei nr.1 la Decizia nr.2611/29.09.2015 Anexa nr.3 la Decizia nr.3157 […]

Ordinul nr.299 din data de 24.11.2015 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la Ordinul președintelui O.N.J.N. nr.148/24.06.2015 pentru aprobarea conținutului deciziilor reprezentând titlul de creanță și a anexelor la decizii, emise de Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul nr.239 din data de 25.09.2015 privind aprobarea modelului de declarație lunară, sub forma unui formular-tip pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfășoara activități de noroc potrivit art.10 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

PROIECT DE ORDIN pentru aprobarea conținutului, rapoartelor și a accesului la informații transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță definite la art.10 alin.(1) lit.h)-n) din OUG nr.77/2009, cu modificările și completările ulterioare către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc PROIECT DE ORDIN pentru aprobarea termenului de conectare a mijloacelor de joc tip […]

Ordinul nr.147 din data de 23.06.2015 privind stabilirea condițiilor de introducere a site-urilor de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează jocurile de noroc la distanță prevăzute la art.10 alin(1) lit.h)-n) din O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare în “lista neagră” a site-urilor de jocuri de noroc […]

Cererile pentru obținerea avizului organelor de poliţie acordat reprezentanţilor legali precum și asociaților/acționarilor persoanei juridice, prevăzut de art.15 alin.(1)A lit.a) pct.(ii) din OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc cu modificările și completările ulterioare, se depun la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) cu sediul în str. Mihai Vodă nr.6, sector 5, București, […]

  Prin prezenta, vă comunicăm că potrivit evidenţelor instituţiei noastre, societatea dumneavoastră, a deţinut Licenţa de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine seria RO3092L000874 valabilă începând cu data de 01.12.2013, acordată în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.246/2010, cu modificările şi […]

În ședința din 29 decembrie 2014, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative. Noul act normativ propune modificarea condițiilor prin care o persoana juridică constituită legal în Uniunea Europeană poate fi organizator de jocuri licențiat în România, precum și posibilitatea ca un organizator de jocuri […]

     Cu referire la încetarea jocului ”Bingo Romania” difuzat pe postul de televiziune Kanal D, dorim să facem o serie de precizări: Societatea Advanced Bingo System S.R.L. are licență valabilă pentru organizarea de jocuri de noroc de tip bingo prin intermediul sistemului rețelelor de televiziune pentru o perioadă de 5 ani, respectiv 01 iunie 2013 – […]

       La momentul actual, pe teritoriul României, nu există nicio licentă sau autorizație emisă pentru organizarea de jocuri de noroc on-line.        Constituie contravenție şi se pedepseşte conform prevederilor legale, fapta oricărei persoane care participă la activităţi de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României.         Marketingul, reclama și publicitatea sunt strict interzise pentru jocurile […]

Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close