Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este o instituție nou creată, ȋn subordinea Guvernului României, cu patrimoniu şi buget propriu, finanțat de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Oficiul urmăreşte autorizarea operatorilor locali de jocuri de noroc şi asigură şi suportul tehnic pentru monitorizarea lor.

News

13 februarie 2015

Derularea unor campanii publicitare, având în vedere intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea unor acte normative, începând cu data de 13 februarie 2015   Procedura şi documentele necesare obţinerii avizului de la Comitetul de Supraveghere prevăzut de art. I, pct. 13 din O.U.G. nr. 92/2014, prin care […]...

Anunt...

12 februarie 2015

La momentul actual, pe teritoriul României, nu există nicio licentă sau autorizație emisă pentru organizarea de jocuri de noroc on-line.     Constituie contravenție şi se pedepseşte conform prevederilor legale, fapta oricărei persoane care participă la activităţi de joc de noroc care nu sunt autorizate pe teritoriul României.      Marketingul, reclama și publicitatea sunt strict interzise pentru […]...


Legislatie